top of page

GİZLİLİK POLİTİKASI

       Birlik Hukuk ve Danışmanlık Bürosu  olarak kişisel verilerinize önem veriyoruz ve www.birlikhukuk.org alan adlı internet sitemizi (“İnternet Sitesi”) ziyaret edenlerin gizliliğini korumayı ilke olarak benimsemiş bulunuyoruz. İşbu gizlilik politikası (“Gizlilik Politikası”) ile internet sitemizi kullanırken kullanıcılara ilişkin hangi tür bilgilerin Birlik Hukuk ve Danışmanlık Bürosu tarafından alındığını, bunların nasıl kullanıldığını ve korunduğunu açıklamaktayız.

Birlik Hukuk ve Danışmanlık Bürosu Gizlilik Politikası’nda değişik yapma hakkını saklı tutmakla birlikte olası değişiklikler bu sayfada yayımlanacaktır.


Kişisel Verilerin Elde Edilmesi, İşlenmesi ve Aktarılması
İnternet sitemizi ziyaret ettiğinizde, e-posta yolu ile veya iletişim kısmında bizimle paylaşmış olduğunuz ad, soyad, e-posta adresiniz ve mesajda belirtebileceğiniz kişisel verileriniz işlenmektedir. Söz konusu işleme faaliyeti profesyonel hizmetlerimizi sizlere sağlayabilmek, çıkar çatışmalarını önleyebilmek, yayınladığımız makale ve yazılardan haberdar olabilmeniz, düzenleyeceğimiz etkinlik ve konferansların bildirimi, internet sitemiz hakkındaki geri bildiriminiz ve iyileştirme faaliyetinin yürütülmesi adına müvekkil ve potansiyel müvekkil ilişkileri kapsamında işlenebilmektedir.

Aynı zamanda, internet sitemizin “bize ulaşın” alanında yer alan telefon numaralarını arayarak Bizlerle iletişime geçtiğiniz durumlarda, yapacağınız görüşmeler güvenliğiniz ve hizmet kalitemiz amacıyla kayıt altına almak suretiyle işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, kişisel verilerin korunması mevzuatı ve yürürlükte olan diğer sair mevzuata uygun olarak; yurt içine veya yurt dışındaki iş ortaklarımıza, iş bağlantılarımıza, ifa yardımcılarımıza ve sunduğumuz hizmet ve avukatlık faaliyeti amacı doğrultusunda ya da ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda düzenleyici denetleyici kurumlara ve resmi mercilere aktarılabilecektir.

İşlenen veriler ve bilgiler, yasal veya sözleşmesel dosyalama süresi sona erdiğinde Birlik Hukuk ve Danışmanlık Bürosu tarafından uygun görülecek yöntemlerden biri ile silinecek, yok edilecek veya imha edilecektir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız
Kişisel verilerin korunması mevzuatı ve yürürlükte olan diğer sair mevzuat çerçevesinde;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

  • Kişisel verilerin korunması mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

  • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak bize iletebilirsiniz.

Yazılı talebinizi, Mansuroğlu Mah. 286/1 Sk. No:15/14 Bayraklı/İZMİR adresine ıslak imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması gereklidir.

Talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması halinde başvurunun halinde başvurunun kimlik ve adres bilgilerinizi içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin de eklenmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi gerekmektedir. Bu halde de, başvurunun ilgili kişinin kimlik ve adres bilgileri ile sizin ve adına hareket ettiğiniz ilgili kişinin kimliğini teşvik edici belgeleri içermesi gerekmektedir.

Bağlantılar
İnternet sitesinin herhangi bir bölümüne Birlik Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nun yazılı ön onayı olmaksızın elektronik bağlantı verilemez.

İnternet sitemizin bir bölümü üçüncü kişilerin internet sitelerine atıfta bulunabilir ve üçüncü kişilere ait internet siteleri de Birlik Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nun internet sitesine atıfta bulunabilir. Birlik Hukuk ve Danışmanlık Bürosu atıf yaptığı üçüncü kişilere ait internet sitelerin içeriğinden sorumlu tutulamaz. Eğer üçüncü kişilere ait internet sitesini ziyaret edecekseniz lütfen bu sitelerin gizlilik politikasını gözden geçiriniz.

Çerezler ("Cookies")
Çerezler, bir İnternet sitesi ziyaret edildiğinde ziyaretçinin cihazında (örneğin bilgisayar veya telefon) depolanan ve isim-değer formatında veri barındırabilen küçük metin dosyalarıdır. Söz konusu metin dosyaları tarayıcı ve sunucular tarafından anlamlandırılabilmekte ve İnternet sitesine ziyaretin gerçekleştirildiği cihaz ve dolayısıyla ilgili kullanıcı hakkında çeşitli bilgiler elde edilebilmektedir. Günümüzde neredeyse her sitede çerez kullanımı söz konusudur.

İnternet Sitemizi ziyaretiniz ile IP adresiniz, internet servis sağlayıcınızın ismi (Explorer, Chrome, Firefox vb.), internet gezgini yazılım versiyonunuz, bize yönlendiren internet sitesi ve sitemizi bulmak için kullandığınız arama sözcükleri gibi veriler otomatik olarak anonimleştirilerek internet sitemizin iyileştirilmesi gibi istatiksel amaçlı olarak kullanılmaktadır.

Birlik Hukuk ve Danışmanlık Bürosu internet sitesi, internet sitelerindeki trafiği analiz etmek, sayfaların görünümlerine ve her sayfada harcanan süreye bakmak ve internet sitemize bir dahaki ziyaretinizde size daha iyi hizmet vermek için bu bilgiyi kullanmaktadır. Bu bilgileri, kişisel olarak bir kullanıcıyı tanımlamak için kullanmakla birlikte bu bilgiler birleştirilmiş ve anonim bir formda tutulmaktadır. İnternet tarayıcınızı, bir çerez aldığınızda sizi uyaracak şekilde yapılandırma seçeneğine sahip olduğunuz gibi çerezi kullanmama hakkınız da her zaman bulunmaktadır. Ayrıca, tüm çerezleri engelleme seçeneğiniz de bulunmaktadır. Bununla birlikte, çerezleri reddetmeniz veya engellemeniz halinde, internet sitemizde bulunan tüm işlevleri kullanamayabilirsiniz.

bottom of page